Vacancy on Moycullen/Oughterard Community Employment Scheme.(Galway County Council)

Would you like to apply for the position of Environmental worker/Outdoor Duties on the above CE Scheme?

If so contact the INETRO Office in Galway city and quote Jobs Ireland Reference Number: 2241131 or you may also contact Francis Ryan, Supervisor, on 0871727854.

Please note, to be elegible for employment on a Community Employment Scheme, you must be in reciept of a social welfare payment.

Folúntas ar Scéim Fostaíochta Pobail Mhaigh Cuilinn/Uachtar Ard. (Comhairle Chontae na Gaillimhe)


Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ar phost mar oibrí Comhshaoil/Dualgais Lasmuigh ar an Scéim CE thuas?
Má dhéanann tú teagmháil le hOifig INETRO i gcathair na Gaillimhe agus luaigh Uimhir Thagartha Jobs Ireland: 2241131 nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin le Francis Ryan, Maoirseoir, ar 0871727854.


Tabhair faoi deara, le bheith indéanta le haghaidh fostaíochta ar Scéim Fostaíochta Pobail, ní mór duit a bheith in athuair ar íocaíocht leasa shóisialaigh.