Rátaí seomra agus cctv – Room rates and cctv.

Rátaí seomra agus cctv – Room rates and cctv.

Do: Lucht úsáidte Áras Uilinn

Rinne Bord Bainistíochta Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn athbhreithniú ar rátaí Áras Uilinn ag an gcruinniú is déanaí. Bheartaigh muid nach n-athróidh na rátaí sin don bhliain seo chugainn. Is i 2013 a d’árdaigh na rátaí roimhe seo agus cé go bhfuil árdú chostais tagtha ar solas, teas, glanadh agus árachas tuigeann muid go bhfuil cúrsaí iar Covid deacair agus go bhfuil grúpaí ag fualaingt ballraíocht a fháil ar ais go dtí an leibhéal céanna roimh Covid.  

Is ionad pobal deonach muid agus is iad na seirbhísí ar féidir linn a chuir ar fáil don phobal an phríomhaidhm atá againn. Leis sin ráite ní mór dúinn fanacht inmharthana ó thaobh an gheilleagair de agus airgead breise a bheith againn chun cuir le infastructúr an phobail. Bhí an t-ádh orainn le déanaí le deontas ach is minic is deontas aonaracha iad.

Tá caighdeán árd ar na háiseanna agus beidh muid ag cuir córas ceamara ar an ionad i mbliana ar mhaitheas sábáilteacht an ionad agus an lucht úsáidte.

Tá muid ag súil go mór le bheith ag obair libh mar go gcuireann sibh imeachtaí, áiseanna agus seirbhísí den scoth ar fáil do phobail Mhaigh Cuilinn.

To: Users of Áras Uilinn

  The board of Forbairt Pobail Maigh Cuilinn at their last meeting reviewed the rates chared for usage of Áras Uilinn. It was decided that the rates would remain unchanged for the coming year. The  last increase was in 2013, and while costs like light, heating, cleaning and insurance have increased we know that post Covid times are difficult and groups are struggling to get membership and participation back to pre pandemic levels. 

   We are a voluntry community organisation whose prime aim is to provide amenities and services to the local community. We do however have to remain economically viable and have surplus funds available to invest in the community infrastructure. We have been fortunate recently with our grant applications but this funding is often once off.

   We continue to maintain facilities in excellent order and are going to install a CCTV system this year to increase the safety and security of the building and its users.

     We look forward to continuing to work with you as you provide activities, amenities and services to the Maigh Cuilinn community

Mise,

 Peadar