Forbairt Pobail Maigh Cuilinn AGM Wednesday 25th Jan Teach na Gaeilge/Áras Uilinn

Forbairt Pobail Maigh Cuilinn AGM Wednesday 25th Jan Teach na Gaeilge/Áras Uilinn

Forbairt Pobail Maigh Cuilinn AGM Wednesday 25th Jan Teach na Gaeilge/Áras Uilinn @ 8 pm.

Agenda:

  Minutes of the last AGM

  Presentation of 2021 Company Accounts

  Managers Report

  Video of Community Social Enterprise and Event Centre project

  Status of Project

  Status of Connemara Greenway

  Kilrainey Woods Trails Grant and proposal

 Remote Working Hub status

  Plean Teanga Progress

  Bus Stop status

  CoOp Building status

  AOB

Clár Oibre

Miontuairiscí den CGB deireanach

Cuntais Chuideachta 2021 a chur i láthair

Tuarascáil na mBainisteoirí

Físeán de thionscadal an Ionaid Fiontraíochta Sóisialta agus Imeachtaí

Stádas an Tionscadail

Stádas Ghlasbhealach Chonamara

Kilrainey Woods Trails Grant agus togra

Cianoibre Plean Teanga

Cianoibre Stádas stad bus

Stádas tógála CoOp

Gnó Eile