Irish in the Home

Would you like to use more Irish with your children at home or are you interested in using Irish as the family language? Conradh na Gaeilge and Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn are organising an information evening to give parents an opportunity to discuss the choices available to them. Thursday 25th October @7.30pm in Teach na Gaeilge (at rear of Arus Uilinn) This is an informal event and representatives from the organisation Comhluader will be in attendance to give advice to parents. You are very welcome to drop in. Further information 087 418 8050  & 087 225 2505   Gaeilge sa […]

Maigh Cuilinn’s New Community Website is here

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge Welcome to the new website for Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn. We have been busy working on the new website in order to give it a fresh new look for the residents and visitors to Maigh Cuilinn. The new website lists the community groups and societies in Maigh Cuilinn with contact details for those wishing to join any group. If your group is not listed, please contact us and we will be delighted to add your group and contact information to the list. Contact details for services such as schools, health care services and the Gardai are available […]

Maigh Cuilinn’s Country Market – June 22nd 2012

[meteor_slideshow 1] Cliceáil anseo leagan Ghaeilge Maigh Cuilinn’s country market continues to attract both locals and visitors. With food and craft stalls it is a very enjoyable way to spend an afternoon. An added bonus is the musical trio of ladies who entertain the shoppers and stall owners. A good way to start the weekend!     Margadh Tuaithe Maigh Cuilinn – Meitheamh 22 2012 Leanann Margadh Tuaithe Maigh Cuilinn ar aghaidh ag tarraingt aird daoine áitiúla agus cuairteoirí araon. Le stallaí bia agus ceirde, is iontach an bealach é leis an tráthnóna a chaitheamh. Bónas breise atá sa tíréad […]

Campa Samraidh

Cúl Camp/Campa Samraidh 2012 16ú to 20ú Iiúl 2012 ó 10am-2.30pm   Ce is féidir teacht ? Buachaillí agus cailíní ó 7 bhliain d’aois go 13 bhliain d’aois An  gcaithfidh tú bheith i do chónaí sa paróiste? Ní caithfidh An gá leat bheith i do buionn Cumann Iománaíocht Máigh Cuilinn (CIMC)? Ní gá An mbeidh cursaí tré Gaeilge sa campa? Beidh Cén táille atá le h-íoc don seachtain? €55 don chead páiste sa clann, €50 don dara páiste agus €45 don 3ú nó 4ú páiste sa clann céinne   Tá na Foirm Iarratais le fáil sa scoileanna náisiúnta agus CIMC […]