Community GroupsCommunity NewsEntertainmentEventsSocial Clubs

Christmas Hamper Raffle (Raffle na Nollag)

Maigh Cuilinn St. Patrick’s Day Parade Committee is organising a Christmas Hamper Raffle to raise much needed funds for Páraid 2013. A Hamper value €300 and many other prizes to be won. Cost is €3 per line or two lines for €5.

Lines may be purchased from local pubs/shops/Community Office and from Committee members. The draw will take place in Dooley’s Bar Saturday 15th November at 9.30pm Please support. Bigí linn.

Ta Coiste ‘Paráid Féile Lá Pádraig’ Maigh Cuilinn ag eagrú Raffle Nollag chun airgead a bhailiú le haghaidh Páraid 2013. Hamper ar luach € 300 agus duaiseanna go leor eile le buachan. Costas € 3 in aghaidh líne nó dhá líne ar € 5.
Is féidir línte a cheannach ó thithe tábhairne / siopa áitiúil / Oifig Pobail agus ó bhaill an Choiste. Beidh an tarraingt ar siúl i Tí Dooley Dé Sathairn 15 Samhain ag 09:30 i.n.. Bigí Linn