Cuairteoirí/Visitors

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

Activities/Places to Stay/Food & Drink/Places to Visit

The Moycullen area offers a range of activities for the visitor whether you enjoy horseriding, fishing, golfing or just a leisurely walk in the countryside

  • Fishing
  • Golfing
  • Horse-Riding
  • Wood walks
  • Biking – (Indoor) 

If you would like your business featured on this page, please contact the Community Office on (091) 555626 or send an email to info@moycullen.net

Places to Stay

If your a planning to stay for awhile you can stay at one of the many guesthouses or B&B’S in and around the village.

Food & Drink

We also have a range of restaurants to choose from whether you want fine dining or pub grub – we have something for everyone.

Places to Visit

Indoors or outdoors there are wonderful places to spend a morning or afternoon.

For young children the “Tar isteach” playground for Moycullen is free of charge and located on the Mountain Road (leading to  Spiddal) close to all shops and amenities.  The playground is suitable for children up to 12 years old and is open during daylight hours.  Accessible parking is nearby.

Gníomhaíochtaí/Áiteacha le Fanacht/Bia agus Deoch /Áiteacha le cuairt a thabhairt orthu

Tá réimse gníomhaíochtaí ag ceantar Maigh Cuilinn don cuairteoir más marcaíocht capaill, iascaireacht, cluiche gailf nó siúlóid deas socair faoin tuath a thaithníonn leat.

  • Iascaireacht
  • Cluiche Gailf
  • Marcaíocht Capall
  • Siúlóid Coill
  • Rothaíocht – (Taobh Istigh)

Áiteacha le Fanacht

Má tá tú chun fanacht ar feadh píosa is féidir leat fanacht i ceann de na tithe lóistín nó B&B thart timpeall an baile.

Bia agus Deoch

Tá réimse bialann againn le gur féidir leat rogha a dhéanamh astu, is cuma más mórdhinnéar nó bia ón pub atá uait – tá rud éigin againn do gach duine.

Áiteacha le Cuairt a thabhairt Orthu

Istigh nó lasmuigh tá áiteacha iontacha leis an maidin nó an tráthnóna a chaithamh.