Arts & HeritageCommunity GroupsCommunity NewsEducation & TrainingEntertainmentEventsMoycullen BusinessesMoycullen ServicesSocial ClubsSportsVisitor Information

Maigh Cuilinn’s New Community Website is here

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

Welcome to the new website for Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn.

We have been busy working on the new website in order to give it a fresh new look for the residents and visitors to Maigh Cuilinn.

  • The new website lists the community groups and societies in Maigh Cuilinn with contact details for those wishing to join any group. If your group is not listed, please contact us and we will be delighted to add your group and contact information to the list.
  • Contact details for services such as schools, health care services and the Gardai are available for the convenience of local residents.
  • For those of you who like to keep busy, our events page lists activities for various clubs and societies in both Aras Uilinn and Scoil Halla Mor
  • Listings for local businesses are included to help promote local businesses to locals and visitors to Maigh Cuilinn. If you have a local business please contact the office to be featured in this section.
  • Our visitors page is designed to help showcase Maigh Cuilinn and all the various activities and amenities to people visiting in Maigh Cuilinn. We would like all visitors to enjoy their experience that they make a return visit.

Finally, the website is for the community and we welcome feedback on the website. We encourage you to submit photographs and videos taken at events organised by your sporting team or social club.  We will do our best to incorporate these photographs and videos as well as suggestions and comments, with the objective of building an interactive website that helps grow a strong community spirit in Maigh Cuilinn.

Regards,

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn Team

Tá Suíomh Idirlíon Phobail Maigh Chuilinn anseo

Fáilte ag an suíomh idirlíon nua do Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn.

Bhíomar gnóthach ag obair ar an suíomh idirlíon nua le cuma úr nua a thabhairt dó do cónaitheoirí agus turasóirí ag Maigh Cuilinn.

  • Tá grúpaí agus cumainn an phobail i Maigh Cuilinn liostáilre ar an suíomh idirlíon nua agus tá sonaí teagmhála ann d’aon duine atá ag iarradh clárú le aon grúpa. Mura bhfuil do ghrúpa ar an liosta, téigh i dteagmháil le do thoil agus beimid sásta do ghrúpa agus eolas teagmhála a chur ar an liosta.
  • Tá sonraí teagmhála do sheirbhísí ar nós scoileanna, seirbhísí chúram sláinte agus na Gardaí ar fáil freisin mar áis don phobal.
  • Dóibh siúd atá ag iarradh coinneáil gnóthach, tá liosta gníomhaíochtaí i gcomhair clubanna agus cumainn difriúla in Aras Uilinn, an Halla Mór agus Teach na Gaeilge ar ár leathanach imeachtaí.
  • Tá teacht ar shonraí teagmhála do ghnólachtaí áitiúla chun cabhrú le cur chun cinn gnólachtaí sa phobal áitiúil agus do thurasóirí. Má tá gnó áitiúil agat bí i dteagmháil linn chun bheith san áireamh sa rannóg seo.
  • Tá án leathanach cuairteoirí againn dearth chun cur chun cinn a dhéanamh ar Maigh Cuilinn agus ar na gnomhaíochtaí agus áiseanna difriúla atá ann do daoine atá ar cuairt i Maigh Cuilinn. Ba mhaith linn go mbeadh eispéaras ionach ag daoine agus go dtiocfadh siad ar ais.

Ar deireadh, is don phobail an suíomh agus cuireann muid fáilte roimh aiseolas ar an suíomh. Táimid ag iarradh tú a spreagadh chun do chuid pictiúir agus físeáin tógtha ag imeachtaí eagraithe ag do foireann spóirt no do chlub sóisialta a leagadh isteach. Déanfaimid ár ndícheal na pictiúir agus físeán seo a chuir isteach chomh maith leis na moltaí agus nótaí tráchta, leis an aidhm a bheith againn ná suíomh idirlíon idirghníomhach a chabhraíonn meon láidir pobail a chothúi Maigh Cuilinn.

Le Meas,

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn