Cuireann Hawtheatre Ceardlann Aisteoireachta Drámaíochta do Dhaoine Fásta i láthair – Hawtheatre presents Drama Acting Workshop for Adults.

Cuireann Hawtheatre Ceardlann Aisteoireachta Drámaíochta do Dhaoine Fásta i Maigh Cuilinn i láthair ó 7 pm go 9 pm ag tosú ar an 15 Meitheamh agus ag rith suas go dtí an 27 Iúil. Níl aon taithí riachtanach. teagmháil a dhéanamh le Hawtheatre@gmail.com nó glaoigh ar 0873225708Hawtheatre presents a Drama Acting Workshop for Adults in Moycullen from 7 pm to 9 pm commencing on June the 15th and running up until July the 27th. No experience necessary. contact Hawtheatre@gmail.com or Call 0873225708

Siúlóid agus Picnic Teaghlaigh / Family Walk and Picnic

A chairde,

Tá áthas orm an dea scéala a roinnt go bhfuil muid ag eagrú siúlóid agus picnic teaghlaigh i Maigh Cuilinn ar an 15ú Bealtaine @12. Beidh Gearóidín agus Walter ag insint scéalta faoi stair agus cultúr na coillte, beidh píosa ceoil againn le Julie Anne, agus beidh cluiche toraíocht taisce ann dona páistí. Ansin, i ndiaidh an siúlóid beidh picnic deas againn ag Teach na Gaeilge. Taimid fíor bhuíoch do Pheadar agus C na G a chuir an maoiniú ar fáil an ócáid ‘Iar-Covid’ seo a reachtáil agus táim ag súil go mór leis. Tá fáilte romhaibh ach ní mór ríomhphoist a chuir chugam le spéis a léiriú liom mar tá spásanna teorannta.


Bígí LInn! #maighcuilinnabú


Le gach dea ghuí,

Ándrea Uí Thaidhg.Dear Friends,

I am delighted to share the good news that we are organising a family walk and picnic in Moycullen on the 15th May @12. Gearóidín and Walter will be telling stories about the history and culture of the woods, we will have a piece of music with Julie Anne, and there will be a treasure hunt game for the children. Then after the walk we will have a nice picnic at Teach na Gaeilge. We are very grateful to Peter and C na G who provided the funding to host this ‘Post-Covid’ event and I look forward to it. You are welcome but you need emails sent to me to express an interest in me as spaces are limited.

Be LInn! #maighcuilinnabú

With all good wishes,

Ándrea Uí Thaidhg.Tiomsaitheoir airgid clós súgartha / Playground Fundraiser


Teastaíonn do chabhair ó chlós súgartha Mhaigh Cuilinn. Déantar damáiste do dhá phíosa trealaimh mar gheall ar ghnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt. Tá siad an-daor a dheisiú. Deonaigh le do thoil chun iad a dheisiú a luaithe is féidir.


Moycullen playground needs your help. Two pieces of equipment are damaged due to normal wear and tear. They are very expensive to repair. Please donate in order to repair them as soon as possible.

Campaí samhraidh 2022/Summer Camps 2022


Tá tús curtha le rollú do champaí samhraidh 2022 Le Scoil Drámaíochta an Fhionnuisce, Project Fashion, Arlene Cooke Irish Dance Academy agus Teach na Gaeilge ag tosú an Samhradh seo in Áras Uilinn. Déan teagmháil le heagraithe thíos le haghaidh Sonraí.

Enrolment has began for summer camps 2022 With Phoenix Drama School, Project Fashion, Arlene Cooke Irish Dance Academy and Teach na Gaeilge commencing this Summer in Áras Uilinn. Contact organisers Below for Details.


Cuirfear tús leis an gcampa Dé Luain an 16 Lúnasa agus beidh sé ar siúl go dtí Dé hAoine an 19 Lúnasa 2022. 10.00 am go 2.00 pm gach lá.

Camp commences on Monday August the 16th and runs until Friday the 19th August 2022. 10.00 am to 2.00 pm daily.


Tosaíonn an Campa Dé Máirt 2 Lúnasa agus beidh sé ar siúl go dtí Dé Sathairn an 6 Lúnasa. 9.30 am go 1.30 pm gach láCamp

Commences on Tuesday August the 2nd and runs until Saturday August the 6th. 9.30 am to 1.30 pm daily


Cuirfear tús leis an gcampa samhraidh Dé Luain an 4 Iúil agus beidh sé ar siúl go dtí Dé hAoine an 8 Iúil. freisin Ón Luan Iúil an 11 Iúil go dtí an Aoine An 15 Iúil.

Summer camp commences on Monday the 4th of July and runs until Friday the 8th of July. also From Monday July the 11th until Friday The 15th of July.


Beidh campaí samhraidh Acadamh Damhsa Arlene Cooke ar siúl Dé Máirt an 2 Lúnasa go dtí dé hAoine an 5 Lúnasa agus ón Luan an 8 Lúnasa suas go dtí Dé hAoine an 12 Lúnasa 2022

Arlene Cooke Dance Academy summer camps will run on Tuesday the 2nd of August to Friday the 5th of August and from Monday the 8th of August up until Friday the 12th of August 2022


Féach thíos le do thoil le haghaidh PDF inphriontáilte de Sceideal ár gCampaí Samhraidh Anseo in Áras Uillinn do Shamhradh 2022


Please See Below For printable PDF of our Summer Camp Schedule Here in Áras Uillinn for Summer 2022

Zumba Class

Cuirfear tús arís le Ranganna Zumba i Halla Mór Áras Uillinn Anocht ag 7.00 pm go 8 pm. Teastaíonn Réamháirithint trí theagmháil a dhéanamh le Bernie 0871819789.
Zumba Classes recommence in Halla Mór Áras Uillinn Tonight at 7.00 pm to 8 pm. Pre-Booking is required by Contacting Bernie 0871819789.