Nuachtitir/Newsletter

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil an chéad eagrán de Nuachtlitir MCDA ar fáil saor in aisce anois in oifig an phoist i Maigh Cuilinn nó go digiteach trínár suíomh Gréasáin.
We are pleased to announce the first issue of the MCDA Newsletter is now available for free in moycullen post office or digitally via our website.

Remote Working – Digital Hub

Remote working Moycullen Digital Hub

Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn are looking at the possibility of developing a Digital Hub (gteic) in Maigh Cuilinn.

The Hub would be suitable for use by Remote Workers and entrepreneurs.

This Hub would consist of shared office space, individual offices, meeting room and other facilities.

If you are interested in such a facility, we would be delighted if you would complete the short questionnaire here.

 

Tá Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn Teo., ag scrúdú na féidearthachtaí maidir le gteic / mol digiteach a fhorbairt i Maigh Cuilinn. Bheadh an mol ag freastal ar chianoibrithe agus ar fhiontraithe sa gceantar.

Bheadh sé i gceist go mbeadh spás oifige ar fáil, seomra cruinnithe agus áiseanna ábhartha eile.

Má tá spéis agat anseo, bheadh muid buíoch ach an ceistneoir gairid anseo a líonadh

For more details / Tuilleadh eolais: email info@moycullen.net ph. 091 555626

Secretarial Vacancy

 There is a vacancy in the community for secretarial work through the Rural Social Scheme

For more information on qualifying for the Rural Social Scheme or to register your interest in the post please contact:

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn

(091) 555626