Maigh Cuilinn’s New Community Website is here

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

Welcome to the new website for Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn.

We have been busy working on the new website in order to give it a fresh new look for the residents and visitors to Maigh Cuilinn.

  • The new website lists the community groups and societies in Maigh Cuilinn with contact details for those wishing to join any group. If your group is not listed, please contact us and we will be delighted to add your group and contact information to the list.
  • Contact details for services such as schools, health care services and the Gardai are available for the convenience of local residents.
  • For those of you who like to keep busy, our events page lists activities for various clubs and societies in both Aras Uilinn and Scoil Halla Mor
  • Listings for local businesses are included to help promote local businesses to locals and visitors to Maigh Cuilinn. If you have a local business please contact the office to be featured in this section.
  • Our visitors page is designed to help showcase Maigh Cuilinn and all the various activities and amenities to people visiting in Maigh Cuilinn. We would like all visitors to enjoy their experience that they make a return visit.

Finally, the website is for the community and we welcome feedback on the website. We encourage you to submit photographs and videos taken at events organised by your sporting team or social club.  We will do our best to incorporate these photographs and videos as well as suggestions and comments, with the objective of building an interactive website that helps grow a strong community spirit in Maigh Cuilinn.

Regards,

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn Team

Tá Suíomh Idirlíon Phobail Maigh Chuilinn anseo

Fáilte ag an suíomh idirlíon nua do Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn.

Bhíomar gnóthach ag obair ar an suíomh idirlíon nua le cuma úr nua a thabhairt dó do cónaitheoirí agus turasóirí ag Maigh Cuilinn.

  • Tá grúpaí agus cumainn an phobail i Maigh Cuilinn liostáilre ar an suíomh idirlíon nua agus tá sonaí teagmhála ann d’aon duine atá ag iarradh clárú le aon grúpa. Mura bhfuil do ghrúpa ar an liosta, téigh i dteagmháil le do thoil agus beimid sásta do ghrúpa agus eolas teagmhála a chur ar an liosta.
  • Tá sonraí teagmhála do sheirbhísí ar nós scoileanna, seirbhísí chúram sláinte agus na Gardaí ar fáil freisin mar áis don phobal.
  • Dóibh siúd atá ag iarradh coinneáil gnóthach, tá liosta gníomhaíochtaí i gcomhair clubanna agus cumainn difriúla in Aras Uilinn, an Halla Mór agus Teach na Gaeilge ar ár leathanach imeachtaí.
  • Tá teacht ar shonraí teagmhála do ghnólachtaí áitiúla chun cabhrú le cur chun cinn gnólachtaí sa phobal áitiúil agus do thurasóirí. Má tá gnó áitiúil agat bí i dteagmháil linn chun bheith san áireamh sa rannóg seo.
  • Tá án leathanach cuairteoirí againn dearth chun cur chun cinn a dhéanamh ar Maigh Cuilinn agus ar na gnomhaíochtaí agus áiseanna difriúla atá ann do daoine atá ar cuairt i Maigh Cuilinn. Ba mhaith linn go mbeadh eispéaras ionach ag daoine agus go dtiocfadh siad ar ais.

Ar deireadh, is don phobail an suíomh agus cuireann muid fáilte roimh aiseolas ar an suíomh. Táimid ag iarradh tú a spreagadh chun do chuid pictiúir agus físeáin tógtha ag imeachtaí eagraithe ag do foireann spóirt no do chlub sóisialta a leagadh isteach. Déanfaimid ár ndícheal na pictiúir agus físeán seo a chuir isteach chomh maith leis na moltaí agus nótaí tráchta, leis an aidhm a bheith againn ná suíomh idirlíon idirghníomhach a chabhraíonn meon láidir pobail a chothúi Maigh Cuilinn.

Le Meas,

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn

 

 

Maigh Cuilinn’s Country Market – June 22nd 2012

[meteor_slideshow 1]

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

Maigh Cuilinn’s country market continues to attract both locals and visitors. With food and craft stalls it is a very enjoyable way to spend an afternoon.
An added bonus is the musical trio of ladies who entertain the shoppers and stall owners.

A good way to start the weekend!

 
 

Margadh Tuaithe Maigh Cuilinn – Meitheamh 22 2012

Leanann Margadh Tuaithe Maigh Cuilinn ar aghaidh ag tarraingt aird daoine áitiúla agus cuairteoirí araon. Le stallaí bia agus ceirde, is iontach an bealach é leis an tráthnóna a chaitheamh.

Bónas breise atá sa tíréad ceolmhar mná a chuireann siamasíócht ar fáil do na siopadóirí agus na húinéirí stalla.

Bealach iontach le tús a chur leis an deireadh seachtaine!!

Campa Samraidh

Cúl Camp/Campa Samraidh 2012

16ú to 20ú Iiúl 2012

ó 10am-2.30pm

 

Ce is féidir teacht ?

Buachaillí agus cailíní ó 7 bhliain d’aois go 13 bhliain d’aois

An  gcaithfidh tú bheith i do chónaí sa paróiste?

Ní caithfidh

An gá leat bheith i do buionn Cumann Iománaíocht Máigh Cuilinn (CIMC)?

Ní gá

An mbeidh cursaí tré Gaeilge sa campa?

Beidh

Cén táille atá le h-íoc don seachtain?

€55 don chead páiste sa clann, €50 don dara páiste agus €45 don 3ú nó 4ú páiste sa clann céinne

 

Tá na Foirm Iarratais le fáil sa scoileanna náisiúnta agus CIMC

Beidh oiche clarú i Baile Doite

ar an Aoine, 15ú Meithimh ó 7-8pm

nó ar an Aoine, 29ú Meithimh ó 7-8pm

Cur ceisteanna do :

 Maureen Bohan @ 086-8544281.

Bríd Uí Conghaile @ 091-555044

Frank Enright@ 087-2823571

 

Maigh Cuilinn’s 1st ever St. Patrick’s Day Parade

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

St. Patrick’s Day Parade in Maigh Cuilinn 

Over 70 Entries in Maigh Cuilinn’s 1st St. Patrick’s Day Parade!!

Such a great day and weekend in Maigh Cuilinn!! The weather did not put off the big crowds who came out for Maigh Cuilinn’s first ever St. Patrick’s Day Parade.

Thanks to one and all.

The Maigh Cuilinn’s St Patrick’s Day Parade Committee are delighted to announce that the now   ‘ Famous DVD’ is on sale in most shops and pubs in the village after the launch party Monday (May 28th) in McCanns Super Valu.

DVDs are €7.50 and you can place an order by email. USA DVDs  also available upon request for the same price (plus P&P approx €10 in total )
You can contact Susan  keaneysue@hotmail.com

All Proceeds raised go towards next year’s St. Patrick’s Day Parade.

Thank you for your support – Buiochas do gach duinea glac pairt.

Monica Mac Donald PRO
Maigh Cuilinn St.Patrick’s Day Parade Committee

 
 
 

 
 

Lá le Pádraig i Maigh Cuilinn

Breis agus 70 grúpa páirteach sa chéad Pharáid Lá le Pádraig i Maigh Cuilinn

Lá agus deireadh seachtaine iontach a bhí ann i Maigh Cuilinn!! Níor stop an aimsir an slua mór a tháinig amach i gcomhair an chéad Paráid Lá le Pádraig i Maigh Cuilinn.

Míle buíochas le chách.

Tá athas ar Coiste Lá le Pádraig Maigh Cuilinn fógairt anois go bhfuil ‘Famous DVD’ ar díol i bhformhór siopaí agus pubanna sa mbaile tar éis an cóisir láinseála Dé Luain (Bealtaine 28) i McCanns Super Valu.

Tá costas €7.50 ar na DVDs agus is féidir iad a ordú trí ríomhphost. Tá USA DVDs ar fáil freisin ar éileamh ar an praghas céanna (chomh maith le P&P thart ar €10 san iomlán).
Is féidir dul i dteagmháil le Susan ar  keaneysue@hotmail.com

Téann aon airgead a bhailítear i dtreo Paráid Lá le Pádraig na bliana seo chugainn.

Buíochas do gach duine a ghlac páirt.

Monica Mac Donald PRO
Coiste Lá le Pádraig Maigh Cuilinn