Maigh Cuilinn’s Country Market – June 22nd 2012

[meteor_slideshow 1]

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

Maigh Cuilinn’s country market continues to attract both locals and visitors. With food and craft stalls it is a very enjoyable way to spend an afternoon.
An added bonus is the musical trio of ladies who entertain the shoppers and stall owners.

A good way to start the weekend!

 
 

Margadh Tuaithe Maigh Cuilinn – Meitheamh 22 2012

Leanann Margadh Tuaithe Maigh Cuilinn ar aghaidh ag tarraingt aird daoine áitiúla agus cuairteoirí araon. Le stallaí bia agus ceirde, is iontach an bealach é leis an tráthnóna a chaitheamh.

Bónas breise atá sa tíréad ceolmhar mná a chuireann siamasíócht ar fáil do na siopadóirí agus na húinéirí stalla.

Bealach iontach le tús a chur leis an deireadh seachtaine!!

Campa Samraidh

Cúl Camp/Campa Samraidh 2012

16ú to 20ú Iiúl 2012

ó 10am-2.30pm

 

Ce is féidir teacht ?

Buachaillí agus cailíní ó 7 bhliain d’aois go 13 bhliain d’aois

An  gcaithfidh tú bheith i do chónaí sa paróiste?

Ní caithfidh

An gá leat bheith i do buionn Cumann Iománaíocht Máigh Cuilinn (CIMC)?

Ní gá

An mbeidh cursaí tré Gaeilge sa campa?

Beidh

Cén táille atá le h-íoc don seachtain?

€55 don chead páiste sa clann, €50 don dara páiste agus €45 don 3ú nó 4ú páiste sa clann céinne

 

Tá na Foirm Iarratais le fáil sa scoileanna náisiúnta agus CIMC

Beidh oiche clarú i Baile Doite

ar an Aoine, 15ú Meithimh ó 7-8pm

nó ar an Aoine, 29ú Meithimh ó 7-8pm

Cur ceisteanna do :

 Maureen Bohan @ 086-8544281.

Bríd Uí Conghaile @ 091-555044

Frank Enright@ 087-2823571

 

Maigh Cuilinn’s 1st ever St. Patrick’s Day Parade

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

St. Patrick’s Day Parade in Maigh Cuilinn 

Over 70 Entries in Maigh Cuilinn’s 1st St. Patrick’s Day Parade!!

Such a great day and weekend in Maigh Cuilinn!! The weather did not put off the big crowds who came out for Maigh Cuilinn’s first ever St. Patrick’s Day Parade.

Thanks to one and all.

The Maigh Cuilinn’s St Patrick’s Day Parade Committee are delighted to announce that the now   ‘ Famous DVD’ is on sale in most shops and pubs in the village after the launch party Monday (May 28th) in McCanns Super Valu.

DVDs are €7.50 and you can place an order by email. USA DVDs  also available upon request for the same price (plus P&P approx €10 in total )
You can contact Susan  keaneysue@hotmail.com

All Proceeds raised go towards next year’s St. Patrick’s Day Parade.

Thank you for your support – Buiochas do gach duinea glac pairt.

Monica Mac Donald PRO
Maigh Cuilinn St.Patrick’s Day Parade Committee

 
 
 

 
 

Lá le Pádraig i Maigh Cuilinn

Breis agus 70 grúpa páirteach sa chéad Pharáid Lá le Pádraig i Maigh Cuilinn

Lá agus deireadh seachtaine iontach a bhí ann i Maigh Cuilinn!! Níor stop an aimsir an slua mór a tháinig amach i gcomhair an chéad Paráid Lá le Pádraig i Maigh Cuilinn.

Míle buíochas le chách.

Tá athas ar Coiste Lá le Pádraig Maigh Cuilinn fógairt anois go bhfuil ‘Famous DVD’ ar díol i bhformhór siopaí agus pubanna sa mbaile tar éis an cóisir láinseála Dé Luain (Bealtaine 28) i McCanns Super Valu.

Tá costas €7.50 ar na DVDs agus is féidir iad a ordú trí ríomhphost. Tá USA DVDs ar fáil freisin ar éileamh ar an praghas céanna (chomh maith le P&P thart ar €10 san iomlán).
Is féidir dul i dteagmháil le Susan ar  keaneysue@hotmail.com

Téann aon airgead a bhailítear i dtreo Paráid Lá le Pádraig na bliana seo chugainn.

Buíochas do gach duine a ghlac páirt.

Monica Mac Donald PRO
Coiste Lá le Pádraig Maigh Cuilinn