Community News

Remote Working – Digital Hub

Remote working Moycullen Digital Hub

Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn are looking at the possibility of developing a Digital Hub (gteic) in Maigh Cuilinn.

The Hub would be suitable for use by Remote Workers and entrepreneurs.

This Hub would consist of shared office space, individual offices, meeting room and other facilities.

If you are interested in such a facility, we would be delighted if you would complete the short questionnaire here.

 

Tá Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn Teo., ag scrúdú na féidearthachtaí maidir le gteic / mol digiteach a fhorbairt i Maigh Cuilinn. Bheadh an mol ag freastal ar chianoibrithe agus ar fhiontraithe sa gceantar.

Bheadh sé i gceist go mbeadh spás oifige ar fáil, seomra cruinnithe agus áiseanna ábhartha eile.

Má tá spéis agat anseo, bheadh muid buíoch ach an ceistneoir gairid anseo a líonadh

For more details / Tuilleadh eolais: email info@moycullen.net ph. 091 555626