Imeachtaí/Events


Fáilte chuig Leathanach Imeachtaí MCDA agus sceideal seachtainiúil. Féach ar an gcalán thíos chun tagairt a dhéanamh dár sceideal seachtainiúil agus imeachtaí aonuaire a bheidh ar siúl i d’ionad pobail áitiúil anseo i Maigh Cuilinn.


Welcome to The MCDA Events and weekly schedule page. Please refer to the calender below to reference our weekly schedule and once off events taking place in your local community center here in Moycullen.

Loading… Loading…


Imeachtaí áitiúla – local events

  • Parent and Toddler Group – Grúpa Tuismitheora agus Tachráin
    Tá súil againn tús a chur le grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin Anseo in Áras Uilinn go luath agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do gach tuismitheoir agus caomhnóir leanaí óga teagmháil a dhéanamh linn anseo i bhFobairt Pobail Mhaigh Cuillinn chun a n-intrest a chur in iúl agus iad ag freastal ar an ngrúpa lena bpáistí. Táimid ar fáil ar (091)555626 nó R-phost chugainn ag info@moycullen.net chun do intrest a chlárú sa ghrúpa seo. We are hoping to begin a Parent and Toddler group Here at Áras Uilinn in the near future and would like to invite all parents […]
  • Rátaí seomra agus cctv – Room rates and cctv.
    Do: Lucht úsáidte Áras Uilinn Rinne Bord Bainistíochta Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn athbhreithniú ar rátaí Áras Uilinn ag an gcruinniú is déanaí. Bheartaigh muid nach n-athróidh na rátaí sin don bhliain seo chugainn. Is i 2013 a d’árdaigh na rátaí roimhe seo agus cé go bhfuil árdú chostais tagtha ar solas, teas, glanadh agus árachas tuigeann muid go bhfuil cúrsaí iar Covid deacair agus go bhfuil grúpaí ag fualaingt ballraíocht a fháil ar ais go dtí an leibhéal céanna roimh Covid.   Is ionad pobal deonach muid agus is iad na seirbhísí ar féidir linn a chuir ar fáil don […]
  • Vacancy on Moycullen/Oughterard Community Employment Scheme.(Galway County Council)
    Would you like to apply for the position of Environmental worker/Outdoor Duties on the above CE Scheme? If so contact the INETRO Office in Galway city and quote Jobs Ireland Reference Number: 2241131 or you may also contact Francis Ryan, Supervisor, on 0871727854. Please note, to be elegible for employment on a Community Employment Scheme, you must be in reciept of a social welfare payment. Folúntas ar Scéim Fostaíochta Pobail Mhaigh Cuilinn/Uachtar Ard. (Comhairle Chontae na Gaillimhe) Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ar phost mar oibrí Comhshaoil/Dualgais Lasmuigh ar an Scéim CE thuas?Má dhéanann tú teagmháil le hOifig INETRO […]

Déan Teagmháil Linn/Contact Us

Fobairt Phobail Mhaigh Cuilinn
Áras Uilinn
Church Road
Maigh Cuilinn
Co. Galway
H91 DHWO


Telephone: (091) 555626
Fax: (091) 555626Lean muid ar Facebook/Follow us on Facebook