Áras Uilinn Community Centre Autumn Schedule

Áras Uilinn Community Centre Autumn Schedule

Sceideal an Fhómhair Ionad Pobail Áras Uilinn

We welcome back the regular activity groups returning to Áras Uilinn community centre here in September. A booklet page of the activities is available below. For more information contact the activity organiser or contact the office at info@moycullen.net or (091) 555 626.

Cuirimid fáilte ar ais roimh na grúpaí gníomhaíochta atá ag filleadh ar ionad pobail Áras Uilinn anseo i mí Mheán Fómhair. Tá leathanach de na gníomhaíochtaí ar fáil thíos. Le tuille eolas a fháil déan teagmháil leis an eagraithóir gníomhaíochta nó an oifig in Áras Uilinn ag info@moycullen.net nó (091) 555 626.

Download an image of the Activites Schedule

Íoslódáil íomhá den Sceideal Gníomhaíochtaí

Download a PDF of Activites Schedule

Íoslódáil PDF den Sceideal Gníomhaíochtaí