Forbairt Pobail Mhaigh Cuillinn

Moycullen Community Development Association

Is grúpa neamhbhrabúis é Cumann Forbartha Pobail Mhaigh Cuilinn a bunaíodh chun faisnéis agus seirbhísí a sholáthar do chónaitheoirí Mhaigh Cuilinn, Gaillimh. Cuirimid eolas agus seirbhísí ar fáil don phobal i Maigh Cuilinn, Gaillimh. Bunaíodh é ar dtús i 1989 agus fuair sé stádas carthanúil i 1997.


Moycullen Community Development Association is a not for profit group set up to provide information and services to the residents of Moycullen, Galway. We provide information and services to the community in Moycullen, Galway. Originally formed in 1989, it received charitable status in 1997.


Ionad Pobail Nua – New Community Centre


Is féidir an suíomh idirlíne don ionad pobail nua atá beartaithe i Maigh Cuilinn a fheiceáil ag http://moycullen.net/ionadpobailnua.

See the website for the proposed new community centre in Maigh Cuilinn by visiting http://moycullen.net/newcommunitycentre


Sceideal an Fhómhair 2023 – Autumn Schedule 2023


Tá áthas orainn sceideal an Fhómhair a fhógairt ag tosú i Meán Fómhair 23 anseo in Áras Uillinn Mhaigh Cuilinn. Cuirimid fáilte ar ais roimh Arlene Cookes Irish Dance Academy , Project Fashion agus an Phoenix Stage School chomh maith le ranganna ealaíne Luibheolaíocha Jane Starks.


We are pleased to announce our Autumn schedule beginning in September 23 here at Aras Uillinn Moycullen.. We welcome back Arlene Cookes Irish Dance Academy , Project Fashion and the Phoenix Stage School as well as Jane Starks Botanical art classes.

Cliceáil thíos le do thoil chun sonraí a fháil – Please click below for Details.


Seiceáil an calender thíos chun ár sceideal atá le teacht d’Fhómhar 2023 a fheiceáil. Tabhair faoi deara go bhfuil na himeachtaí agus na hamanna atá liostaithe faoi réir athrú.


Please check the calender below to see our upcoming schedule for Autumn 2023. Please note events and times listed are subject to change.

Loading… Loading…

Naíonra

Bíonn Rang Réamhscoile Naíonra Mhaigh Cuilinn ar siúl ó Luan go hAoine anseo in Áras Uillinn ó 9.00 AM go 2.00 PM Cliceáil thíos le haghaidh tuilleadh eolais.


The Moycullen Naíonra Pre-School Class is held Monday to Friday here in Áras Uillinn from 9.00 am to 2.00 pm. Please click below for further details.


Imeachtaí áitiúla – local events


Uaireanta Oscailte – Opening Hours

Luan go Déardaoin / Monday : To Thursday 9.30 AM – 5.00 Pm

Dúnta Don Lón / Closed for Lunch : 1.00 PM – 2.00 pm

Dé hAoine / Friday : 9.30 AM To 1.00 PM

Dúnta Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh / Closed Saturday and Sunday


Déan Teagmháil Linn/Contact Us

Fobairt Phobail Mhaigh Cuilinn,
Áras Uilinn,
Church Road,
Maigh Cuilinn,
Co. Galway.
H91 DHWO


Telephone: (091) 555626
Fax: (091) 555626Lean muid ar Facebook/Follow us on Facebook