Forbairt Pobail Mhaigh Cuillinn / Moycullen Community Development AssociationIs grúpa neamhbhrabúis é Cumann Forbartha Pobail Mhaigh Cuilinn a bunaíodh chun faisnéis agus seirbhísí a sholáthar do chónaitheoirí Mhaigh Cuilinn, Gaillimh. Cuirimid eolas agus seirbhísí ar fáil don phobal i Maigh Cuilinn, Gaillimh. Bunaíodh é ar dtús i 1989 agus fuair sé stádas carthanúil i 1997.


Moycullen Community Development Association is a not for profit group set up to provide information and services to the residents of Moycullen, Galway. We provide information and services to the community in Moycullen, Galway. Originally formed in 1989, it received charitable status in 1997.

Sceideal an Fhómhair – Autumn Schedule


Tá áthas orainn sceideal an Fhómhair a fhógairt ag tosú i Meán Fómhair 2022 anseo in Áras Uilinn Maigh Cuilinn. Cuirimid fáilte ar ais roimh Arlene Cooke Irish Dance Academy, Project Fashion agus Phoenix Stage School chomh maith le ranganna Ealaíne Jane Starks agus na Ceardlanna Drámaíochta HawTheatre a cuireadh leis an Ionad le déanaí. Treoraithe Cailíní Mhaigh Cuilinn agus Club Cispheile na mBan chomh maith le heochair do na healaíona, beidh an club karate áitiúil agus an trúpa treoraithe cailíní ag baint leasa as na háiseanna a chuirtear ar fáil anseo san ionad agus i Halla Mor. Cuirimid fáilte freisin roimh rang Drumadore Drum, Cumann Ceoil Mhaigh Cuilinn agus Comhaltas Ar Ais chun éagsúlacht cheoil éigin a chur leis an sceideal atá le teacht. D’aon réaltaí sacair amach anseo Tá power soccer ag tosú ansin scoil barr feabhais suas anseo arís freisin. Ba mhaith linn an deis a thapú buíochas a ghabháil leis na grúpaí thuasluaite go léir as an méid luachmhar a chuir siad leis an bpobal trí chéile agus guímid rath leanúnach orthu amach anseo.


We are pleased to announce our Autumn schedule begining in September 2022 here in Áras Uilinn Moycullen. We welcome back Arlene Cooke Irish Dance Academy, Project Fashion and Phoenix Stage School as well as Jane Starks Art classes and the recently added HawTheatre Drama Workshops to the Centre. Moycullen Girl Guides and the Ladies Basketball Club along with key to arts, The local Karate club and Girl guides troop will also be availing of the facilities offered here in the centre and in Halla Mor. We also welcome the Drumadore Drum class, The Moycullen Musical Society and Comhaltas Back to add some musical variety to the upcoming schedule. For any future soccer stars Power soccer are starting there school of excellence up here again also. We would like take the oppertunity to thank all the aforementioned groups for their valuble contribution to the community as a whole and wish them continued success in the future.

Cliceáil thíos le do thoil chun sonraí a fháil – Please click below for Details.

Seiceáil an féilire thíos dár sceideal atá le teacht don Fhómhar agus don Gheimhreadh 2022. Ná bíodh imeachtaí agus amanna liostaithe faoi réir athraithe.


Please check the calender below for our upcoming schedule for Autumn and Winter 2022. Please note events and times listed are subject to change.

Loading… Loading…

Bíonn Rang Réamhscoile Naíonra Mhaigh Cuilinn ar siúl ó Luan go hAoine anseo in Áras Uillinn ó 9.00 AM go 12.00 PM Cliceáil thíos le haghaidh tuilleadh eolais.


The Moycullen Naíonra Pre-School Class is held Monday to Friday here in Áras Uillinn from 9.00 am to 12.00 pm. Please click below for further details.Imeachtaí áitiúla – local events

  • Parent and Toddler Group – Grúpa Tuismitheora agus Tachráin
    Tá súil againn tús a chur le grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin Anseo in Áras Uilinn go luath agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do gach tuismitheoir agus caomhnóir leanaí óga teagmháil a dhéanamh linn anseo i bhFobairt Pobail Mhaigh Cuillinn chun a n-intrest a chur in iúl agus iad ag freastal ar an ngrúpa lena bpáistí. Táimid ar fáil ar (091)555626 nó R-phost chugainn ag info@moycullen.net chun do intrest a chlárú sa ghrúpa seo. We are hoping to begin a Parent and Toddler group Here at Áras Uilinn in the near future and would like to invite all parents […]
  • Rátaí seomra agus cctv – Room rates and cctv.
    Do: Lucht úsáidte Áras Uilinn Rinne Bord Bainistíochta Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn athbhreithniú ar rátaí Áras Uilinn ag an gcruinniú is déanaí. Bheartaigh muid nach n-athróidh na rátaí sin don bhliain seo chugainn. Is i 2013 a d’árdaigh na rátaí roimhe seo agus cé go bhfuil árdú chostais tagtha ar solas, teas, glanadh agus árachas tuigeann muid go bhfuil cúrsaí iar Covid deacair agus go bhfuil grúpaí ag fualaingt ballraíocht a fháil ar ais go dtí an leibhéal céanna roimh Covid.   Is ionad pobal deonach muid agus is iad na seirbhísí ar féidir linn a chuir ar fáil don […]
  • Vacancy on Moycullen/Oughterard Community Employment Scheme.(Galway County Council)
    Would you like to apply for the position of Environmental worker/Outdoor Duties on the above CE Scheme? If so contact the INETRO Office in Galway city and quote Jobs Ireland Reference Number: 2241131 or you may also contact Francis Ryan, Supervisor, on 0871727854. Please note, to be elegible for employment on a Community Employment Scheme, you must be in reciept of a social welfare payment. Folúntas ar Scéim Fostaíochta Pobail Mhaigh Cuilinn/Uachtar Ard. (Comhairle Chontae na Gaillimhe) Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ar phost mar oibrí Comhshaoil/Dualgais Lasmuigh ar an Scéim CE thuas?Má dhéanann tú teagmháil le hOifig INETRO […]

Uaireanta Oscailte – Opening Hours

Luan go Déardaoin / Monday : To Thursday 9.30 AM – 5.00 Pm

Dúnta Don Lón / Closed for Lunch : 1.00 PM – 2.00 pm

Dé hAoine / Friday : 9.30 AM To 1.00 PM

Dúnta Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh / Closed Saturday and Sunday


Déan Teagmháil Linn/Contact Us

Fobairt Phobail Mhaigh Cuilinn,
Áras Uilinn,
Church Road,
Maigh Cuilinn,
Co. Galway.
H91 DHWO


Telephone: (091) 555626
Fax: (091) 555626Lean muid ar Facebook/Follow us on Facebook