Forbairt Pobail Mhaigh Cuillinn

Moycullen Community Development AssociationIs grúpa neamhbhrabúis é Cumann Forbartha Pobail Mhaigh Cuilinn a bunaíodh chun faisnéis agus seirbhísí a sholáthar do chónaitheoirí Mhaigh Cuilinn, Gaillimh. Cuirimid eolas agus seirbhísí ar fáil don phobal i Maigh Cuilinn, Gaillimh. Bunaíodh é ar dtús i 1989 agus fuair sé stádas carthanúil i 1997.


Moycullen Community Development Association is a not for profit group set up to provide information and services to the residents of Moycullen, Galway. We provide information and services to the community in Moycullen, Galway. Originally formed in 1989, it received charitable status in 1997.

Sceideal an Fhómhair – Autumn Schedule


Tá áthas orainn ár sceideal athbhliana a fhógairt ag tosú i mí Eanáir 2023 anseo in Áras Uilinn Moycullen. Cuirimid fáilte ar ais roimh Arlene Cooke Irish Dance Academy, Project Fashion agus Scoil Stáitse an Fhionnuisce chomh maith le ranganna Ealaíne Jane Starks. Leanaimid orainn freisin ag óstáil Moycullen Girl Guides agus Club Cispheile na mBan chomh maith leis an eochair don ghrúpa ealaíon. Beidh an trúpa áitiúil Karate club agus Girl guides ag baint leasa as na háiseanna a chuirtear ar fáil anseo san ionad agus i Halla Mor. Cuirimid fáilte freisin roimh rang Druma Dhroim Adhartha agus roimh Chumann Ceoil Moycullen chun éagsúlacht cheoil éigin a chur leis an sceideal atá le teacht. Maidir le haon réaltaí sacair amach anseo tá Power soccer ag tosú ar a scoil sármhaitheasa i Halla Mor arís freisin. Ba mhaith linn an deis a thapú buíochas a ghabháil leis na grúpaí thuasluaite ar fad as an méid a chuir siad leis an bpobal trí chéile agus guímid rath leanúnach orthu amach anseo.


We are pleased to announce our new year schedule begining in January 2023 here in Áras Uilinn Moycullen. We welcome back Arlene Cooke Irish Dance Academy, Project Fashion and the Phoenix Stage School as well as Jane Starks Art classes. We also continue to host Moycullen Girl Guides and the Ladies Basketball Club as well as the key to arts group. The local Karate club and Girl guides troop will also be availing of the facilities offered here in the centre and in Halla Mor. We also welcome the Drumadore Drum class and The Moycullen Musical Society to add some musical variety to the upcoming schedule. For any future soccer stars Power soccer are starting their school of excellence in Halla Mor again also. We would like take the oppertunity to thank all the aforementioned groups for their valuble contribution to the community as a whole and wish them continued success in the future.

Cliceáil thíos le do thoil chun sonraí a fháil – Please click below for Details.

Seiceáil an féilire thíos dár sceideal atá le teacht don Gheimhreadh agus d’Earrach 2023. Tabhair faoi deara go bhfuil imeachtaí agus amanna atá liostaithe faoi réir athraithe.


Please check the calender below for our upcoming schedule for Winter and Spring 2023. Please note events and times listed are subject to change.

Loading… Loading…

Bíonn Rang Réamhscoile Naíonra Mhaigh Cuilinn ar siúl ó Luan go hAoine anseo in Áras Uillinn ó 9.00 AM go 2.00 PM Cliceáil thíos le haghaidh tuilleadh eolais.


The Moycullen Naíonra Pre-School Class is held Monday to Friday here in Áras Uillinn from 9.00 am to 2.00 pm. Please click below for further details.Imeachtaí áitiúla – local events

 • Forbairt Pobail Maigh Cuilinn AGM Wednesday 25th Jan Teach na Gaeilge/Áras Uilinn
  Forbairt Pobail Maigh Cuilinn AGM Wednesday 25th Jan Teach na Gaeilge/Áras Uilinn @ 8 pm. Agenda:   Minutes of the…

  Read more

 • Aonach Ealaíon agus Ceardaíochta na Nollag – Christmas Arts and crafts Fair
  Aonach Ealaíon agus Ceardaíochta na Nollag.Tar linn agus bain taitneamh as réimse ealaíon agus ceardaíochta a léirigh ealaíontóirí áitiúla agus…

  Read more

 • Nuachtlitir Samhain 2022
  Bhuaigh Maigh Cuilinn Cluiche Ceannais Shinsir Chontae na Gaillimhe! Maigh Cuilinn win the Galway Senior County Final! Comhghairdeas le seaimpíní Shinsir Peile an Chontae Maigh Cuilinn – taispeántas iontach chun an teideal a bhuachan den dara huair le trí bliana! Ba é Maigh Cuilinn 1-10 Salthill-Knocknacarra 1-9 an scór. Tá athbhreithniú agus físeán de na buaicphointí ar fáil ag https://www.maighcuilinn.com/county-final-2022/. Comhghairdeas le foireann Shinsir na mBan Maigh Cuilinn as cluiche ceannais Bhord an Chontae Thiar a bhuachan 4.12 go 3.7. Congratulations to Senior County Football champions Maigh Cuilinn – a great performance to win the title for the second time in three years! The score was Maigh Cuilinn 1-10 Salthill-Knocknacarra 1-9. A review and a video of the highlights are available at https://www.maighcuilinn.com/county-final-2022/. Congratulations to the Maigh Cuilinn Ladies Senior team on winning the County West Board final 4.12 to 3.7.

Uaireanta Oscailte – Opening Hours

Luan go Déardaoin / Monday : To Thursday 9.30 AM – 5.00 Pm

Dúnta Don Lón / Closed for Lunch : 1.00 PM – 2.00 pm

Dé hAoine / Friday : 9.30 AM To 1.00 PM

Dúnta Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh / Closed Saturday and Sunday


Déan Teagmháil Linn/Contact Us

Fobairt Phobail Mhaigh Cuilinn,
Áras Uilinn,
Church Road,
Maigh Cuilinn,
Co. Galway.
H91 DHWO


Telephone: (091) 555626
Fax: (091) 555626Lean muid ar Facebook/Follow us on Facebook