Quiz Bord Teaghlaigh

Quiz Bord Teaghlaigh Mhaigh CuilinnBeidh Quiz Bord Teaghlaigh Mhaigh Cuilinn ag siúl ar 14ú Bealtaine ag 7i.n. ar líne.

Local link support line for Moycullen

Local link support line for Moycullen

Local link support line for Moycullen Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn, the Moycullen Community Development Association, is launching a Local link telephone support service for people who are affected by the Covid-19 emergency.

 The service will provide information on accessing local services, including businesses that make home deliveries. It will provide assistance in accessing information online and the volunteers will be available to provide any help that they can to the public. (more…)

Seirbhís tacaíochta do phobal Mhaigh Cuilinn

Local linek helpline for those effected aby

Tá Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn, ag seoladh seirbhís tacaíochta fóin do dhaoine atá buailte mar thoradh ar an víreas corónach.

Tabharfaidh an tseirbhís eolas faoin mbealach chun teacht ar sheirbhísí áitiúla, ina measc gnólachtaí a sheolfaidh ábhar díreach chuig do theach. Cabhróidh sé le teacht ar sheirbhísí ar líne agus beidh an fhoireann dheonach ar fáil chun gach cúnamh ar féidir a chur ar fáil don phobal.

Beidh teacht ar an tseirbhís nua tríd an Oifig Phobail ag 091 55626 agus freisin trí ríomhphost ag help@moycullen.net. Mar thús beidh an tseirbhís ar fáil ó 10.00r.n. – 12 meán lae ó Luan go hAoine ach déanfar athbhreithniú ar seo de réir mar a bhogann rudaí chun cinn. (more…)