Nuacht / News

Beidh Ócáid Eolais ar siúl Dé hAoine 21ú Meitheamh i Wildlands Galway ag 6i.n. go 7i.n., maidir leis an togra nua Ionad Pobail do Mhaigh Cuilinn, agus fáilte roimh chách a bheith i láthair. There will be an Information Event on Friday 21st of June in Wildlands Galway at 6pm-7pm regarding the new Community Centre for Maigh Cuilinn project, we hope all with interest in info about the project can attend.

Más athrú saoil, athrú ceirde nó ceird a fhoghlaim atá ag teastáil uait, tapaigh an deis leis an Scéim Scoláireachta do Phrintísigh atá á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta.  Tá os cionn 50 scoláireacht printíseachta de luach níos mó ná €2,000 an ceann ar fáil ón eagraíocht chun tacú le daoine gur mian leo cáilíocht a bhaint amach in aon cheann de na Scéimeanna Printíseachta Caighdeánbunaithe atá aitheanta ag SOLAS. Riachtanais faoi leith maidir leis na printíseachtaí ar fad: Tá tuille eolais ar fáil ag https://udaras.ie/oiliuint-fostaiocht/oiliuint/deiseanna-sceim-na-bprintiseach/ . Léiriú Spéise leis an foirm – roimh 28 Márta, 2024: Léiriú Spéise Foirm Iarratas – líon roimh 28 Márta, 2024: Scéim Scoláireachta do Phrintísigh – Earrach 2024 Apprenticeship scholarships are available to Gaeltacht residents with fluent Irish who have left school. For more information on apprenticeships please visit https://www.apprenticeship.ie/career-seekers/jobs

Notice of temporary closure of Killarainy Woods

Ióga le Sandra Hallinan ag tosú Dé Máirt an 19 Meán Fómhair ag 8pm in Aras Uillinn do gach aois agus leibhéal aclaíochta. Déan teagmháil le Sandra le haghaidh áirithintí ar 085 8250648. Yoga with Sandra Hallinan commencing Tuesday the 19th of September at 8pm in Aras Uillinn for all ages and levels of fitness. Contact Sandra for bookings on 085 8250648.

Tá an-áthas orainn a bheith ag reáchtáil cúrsa Baby Reflexology 4wk Ag tosú 11 Deireadh Fómhair 10.30 – 11.30am in Ionad Pobail Mhaigh Cuilinn. Oscailte do naíonáin tar éis 4wks a réamh-crawling. Tugann an cúrsa seo cuireadh éasca agus faoisimh do go leor de na leanaí atá ag streachailt ag baint úsáide as teicnící oiriúnaithe reflexology leanbh. Do bhanna fáis a chothú le chéile agus tú féin a chumhachtú mar thuismitheoir nó mar chúramóir. Spásanna teoranta moltar áirithint a dhéanamh go luath Áirítear le hinfheistíocht €75 pacáiste láimhe agus fáilte. Chun áirithint a dhéanamh déan teagmháil le Penny 086 8589800 nó tabhair cuairt ar www.pennyjonesyoga.com We’re delighted to be running a Baby Reflexology 4wk course Starting 11th October 10.30 – 11.30am in Moycullen Community Centre. Open to babies after 4wks to pre crawling. This course invites ease and relief to many of babies struggles using adapted baby reflexology techniques. Nuturing…

Read more

Sceideal an Fhómhair Ionad Pobail Áras Uilinn We welcome back the regular activity groups returning to Áras Uilinn community centre here in September. A booklet page of the activities is available below. For more information contact the activity organiser or contact the office at info@moycullen.net or (091) 555 626. Cuirimid fáilte ar ais roimh na grúpaí gníomhaíochta atá ag filleadh ar ionad pobail Áras Uilinn anseo i mí Mheán Fómhair. Tá leathanach de na gníomhaíochtaí ar fáil thíos. Le tuille eolas a fháil déan teagmháil leis an eagraithóir gníomhaíochta nó an oifig in Áras Uilinn ag info@moycullen.net nó (091) 555 626. Download an image of the Activites Schedule Íoslódáil íomhá den Sceideal Gníomhaíochtaí Download a PDF of Activites Schedule Íoslódáil PDF den Sceideal Gníomhaíochtaí

6/317