Nuachtlitir Iúil 2022

Nuachtlitir Iúil 2022

Newsletter November 2022

Bhuaigh Maigh Cuilinn Cluiche Ceannais Shinsir Chontae na Gaillimhe!

Maigh Cuilinn win the Galway Senior County Final!

Comhghairdeas le seaimpíní Shinsir Peile an Chontae Maigh Cuilinn – taispeántas iontach chun an teideal a bhuachan den dara huair le trí bliana! Ba é Maigh Cuilinn 1-10 Salthill-Knocknacarra 1-9 an scór.

Tá athbhreithniú agus físeán de na buaicphointí ar fáil ag https://www.maighcuilinn.com/county-final-2022/.

Comhghairdeas le foireann Shinsir na mBan Maigh Cuilinn as cluiche ceannais Bhord an Chontae Thiar a bhuachan 4.12 go 3.7.

Congratulations to Senior County Football champions Maigh Cuilinn – a great performance to win the title for the second time in three years! The score was Maigh Cuilinn 1-10 Salthill-Knocknacarra 1-9.

A review and a video of the highlights are available at https://www.maighcuilinn.com/county-final-2022/.

Congratulations to the Maigh Cuilinn Ladies Senior team on winning the County West Board final 4.12 to 3.7.

Áras Uilinn

Community Office

Suíomh Idirlíon MaighCuilinn.net

Moycullen.net website

Tá liosta grúpaí agus seirbhísí againn anois i Maigh Cuilinn atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Is féidir iad seo a fháil ag maighcuilinn.net.

We have a list of groups and services in Moycullen available on our website. These lists includes contact details and social media links for cultural, sports, social and community groups in the village. The list of services include contact details for local public, community and health services available in the village which willl be updated.

If any groups or services wish to be added to the lists please contact the community office at info@moycullen.net.

Tuille eolas ag maighcuilinn.netmoycullen.net.

Imeachtaí in Áras Uilinn

Activities in Áras Uilinn

Tá féilire nua ar moycullen.net/weekly-activities. Is féidir ranganna agus gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a mbeadh suimiúil a fheiceáil.

There is a new calendar feature on moycullen.net/weekly-activities.

Here you can see what classes and activities might be of interest for you and you can find contact details for the groups and checking availability of spaces in each class from the ‘Groups’ directory page on the website.

Cló agus cóipeáil

Printing and photocopying

Is féidir priontáil, fótachóipeáil agus scanadh a fháil san oifig pobail. Bíonn an oifig ar oscailt ar maidin faoi láthair ó 9.30am go dtí 1pm gach lá seachtaine agus ó 2pm go dtí 5pm ón gCéadaoin go dtí an Aoine.

We provide the facility for printing, photocopying and scanning files and documents in the community office. Colour printing is available.

The office is currently open in the morning from 9.30am until 1pm each week day and from 2pm until 5pm from Wednesday to Friday.

Groups

Grúpa Gníomhaíochtaí agus Sóisialta Maigh Cuilinn

Active Retirement / Moycullen Activities & Social Group

Tá Fondúireacht Vodafone Ireland agus Active Retirement Ireland agus ALONE tar éis teacht le chéile chun clár oiliúna nua tiomnaithe cúig bliana ar fud na tíre i scileanna digiteacha a sholáthar do dhaoine scothaosta. Is eispéireas foghlama saor in aisce é Hi Digital a chruthaigh Fondúireacht Vodafone Ireland i gcomhpháirtíocht le Active Retirement Ireland agus ALONE. Deartha do dhuine ar bith atá ag iarraidh bunscileanna riachtanacha ar líne a fhoghlaim, tacaíonn an tionscnamh le féinfhoghlaimeoirí agus leo siúd a chabhraíonn le daoine scothaosta teacht ar líne. D’fhreastail ár mball, Ben McPoland, ar chúrsa Hi Digital agus tá sé ag cur a chuid scileanna ar aghaidh chuig ár mbaill anois. Ar mhaith leat do scileanna digiteacha a fheabhsú? Tosaigh le “Hi Digital” agus féach cad is féidir le dul ar líne a dhéanamh duit. https://hidigital.ie/en/

Vodafone Ireland Foundation and Active Retirement Ireland and ALONE have joined forces to deliver a new five-year dedicated, nationwide digital skills training programme for older people. Hi Digital, is a free learning experience created by Vodafone Ireland Foundation in partnership with Active Retirement Ireland and ALONE. Designed for anyone who wants to learn basic and essential online skills, the initiative supports both self-learners and those helping older people get online. Our member, Ben McPoland has attended the Hi Digital course and is now passing on his skills to our members. Would you like to improve your digital skills? Get started with “Hi Digital” and see what going online can do for you. https://hidigital.ie/en/

Register for classes by Active Retirement by completing online form at activeirl.ie/hidigital or by calling 1800 203030.

Club Siúlóide Mhaigh Cuilinn

Moycullen Walking Club

Tá an-áthas orainn a fhógairt gur féidir le carr-roinnt, faoi réir rialacháin Covid atosú ó Tony’s Diner do siúlóid Rambles. Tá sceideal nua de Shiúlóidí agus Rambles an Chnoic curtha suas ar leathanach Facebook Chlub Siúil Mhaoil Cuilinn agus tá cóip chrua ar taispeáint i bhfuinneog Tony’s Diner, An Fuarán. Déantar gach turas de réir threoirlínte Covid -19. Cuirtear fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Is féidir teagmháil a dhéanamh ar an leathanach Facebook nó ríomhphost, moycullenwalking@gmail.com.

We are delighted to announce that carpooling, subject to Covid regulations can resume from Tony’s Diner for Rambles. A new schedule of Hill Walks and Rambles is posted on our Moycullen Walking Club Facebook page and a hard copy is displayed in the window of Tony’s Diner, An Fuarán. All outings are conducted according to Covid -19 guidelines. New members are always welcome.Tuilleadh eolais/Information, pm, Moycullen Walking Club Facebook page or email, moycullenwalking@gmail.com.

Biongó Pobail Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn Community Bingo

Tá Biongó Pobail Maigh Cuilinn ar siúl in Áras Uilinn, Bóthar an tSéipéil Déardaoin ag 8pm.

Maigh Cuilinn Community Bingo is on in Áras Uilinn, Church Road on Thursdays at 8pm.

Gaeilge Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn

Bailte Slachtbhaire

Tidy Towns

Comhghairdeas le Bailte Slachtmhara Maigh Cuilinn le torthaí chomórtas náisiúnta na mBailte Slachtmhara. Scóráil an sráidbhaile níos airde i go leor catagóirí i mbliana.

Congratulations to Tidy Towns Maigh Cuilinn with the results of the national Tidy Towns competition. The village scored higher in many categories this year.

Moycullen Matters magazine

Tá Moycullen Matters ar fáil d’aon ghnó, seirbhís nó grúpa ar mhaith leo fógraíocht a dhéanamh san iris. Le haghaidh tuilleadh eolais seol ríomhphost chuig magazine.moycullen@gmail.com.

Moycullen Matters are available for any business, service or group who would like to advertise in the magazine. For more information email magazine.moycullen@gmail.com .

Cispheil Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn Basketball

Tá an Superleage Náisiúnta tosaithe don séasúr agus tá daingneáin fhoireann cispheile Maigh Cuilinn ar fáil ar an suíomh gréasáin https://moycullenbasketball.net/superleague-fixtures-and-results/. An t-ádh is fearr ar fhoireann Superleague agus ar gach foireann faoi aois!

The National Superleage has started for the season and Maigh Cuilinn Basketball team fixtures are available on the website https://moycullenbasketball.net/superleague-fixtures-and-results/ . Best of luck to the Superleague team and all underage teams!

Co. Galway news

Imeachtaí ar siúl i nGaillimh

Events on in Galway

Junior Film Fleadh

Junior Film Fleadh is taking place on 14th to 16th November in Pálás cinema in Galway. https://www.galwayfilmfleadh.com/junior-2022/

Bealtaine Gathering

Beidh Bailiú Bealtaine 2022, ar siúl ar an 15 Samhain sna hEalaíona Tionscadail Centre.In ár gcéad Chruinniú i bpearsa ó 2019, táimid ag tabhairt pobal Bealtaine eagraithe, ealaíontóirí, comhpháirtithe agus lucht tacaíochta chun breathnú ar shaincheisteanna éagsúla éagsúlachta mar a bhaineann siad le haois níos sine.

Tá ticéid €10 agus ar díol anois: https://www.eventbrite.ie/e/bealtaine-gathering-2022-tickets-423515595547 Beidh an Gathering 2022 ar siúl in Ionad Ealaíon an Tionscadail Dé Máirt an 15 Samhain ó 10am go 5pm. Cláraigh le nuachtlitir Bealtaine chun coinneáil suas chun dáta ar níos mó fógraí: https://bealtaine.ie/

The Bealtaine Gathering 2022, will take place on November 15th in the Project Arts Centre.In our first in-person Gathering since 2019, we’re bringing the Bealtaine community of organisers, artists, partners and supporters to look at different issues of diversity as they relate to older age.

Tickets are €10 and on sale now: https://www.eventbrite.ie/e/bealtaine-gathering-2022-tickets-423515595547 The Gathering 2022 takes place in Project Arts Centre on Tuesday November 15th from 10am to 5pm. Sign up to the Bealtaine newsletter to keep up to date on more announcements: https://bealtaine.ie/

Galway County Council News

• For the attention of groups within Connemara, Gort, and Kinvara Areas where Galway County Council have beach locations:The beach bye-laws are on currently public display and available to view at https://www.galway.ie/en/services/yourcouncil/bye-laws/ and https://www.galway.ie/ga/seirbhisi/chomhairle/fodhlithemaidir/ as gaeilge. The Council will consider any submission made in writing regarding the draft Bye-Laws.  Submissions should be sent to Galway County Council, Corporate Services Section, Áras an Chontae, Prospect Hill, Galway, H91 H6KX or emailing corpserv@galwaycoco.ie before 5pm on Thursday 11th November 2022.

IAF Hometown Architect Open Call – Reimagine your Town Centre. Hometown Architect funding call now open! In 2023, 5 communities will be awarded supports to the value of €10,000 for projects that focus on the regeneration of their town centres. Applications are now open and will be accepted until 16 January 2023. Interested in applying? Find our more HERE.

National Tidy Towns Competition Results 2022 Congratulations to to the 45 Tidy Towns Groups who entered the National Tidy Towns Competition in 2022 and have done our Towns, Villages, and County proud. See HERE for a short report on the County results and winners.

• Public Consultation on Digital Public Services. Do you have ideas for improving public services as we put them online? Are there reasons you don’t use public services online? Are there public services you think should be available online? If so, then  take the survey HERE.

Age Friendly Ireland’s Newsletter Of Friday, 7 October 2022. Read here.

Age Friendly Homes

https://agefriendlyireland.ie/category/healthy-age-friendly-homes-programme/introduction/

Age Friendly Homes offer support for older people in making their homes suitable to their needs. Age Friendly Home help assess and offer advice.

Your Healthy Age Friendly Homes Coordinator in
Galway City and County is Francis Kane

“Hello my name is Francis Kane the local Healthy Age Friendly Homes Coordinator.My Role is to develop a person-centered
support plan for you, provide you with the information, signpost you to a range of housing, health and social care supports and provide you with information on adapting your existing home and about the relevant grants available to support you if you feel like your home is no longer suitable. I would like to help you decide what you need to enable you to live the life you want within your community”.

Telephone: 046 909 7417/ 046 909 7555 ? Email: info@agefriendlyhomes.ie for more information.

An Post offers Solar panels, insulation, grants, financing for home upgrades


Tá réimse comhairle, airgeadais agus tacaíochta ag Post do theaghlaigh ar mian leo a dteach a uasghrádú le fuinneamh glas agus insliú chun cabhrú le húsáid fuinnimh le haghaidh teasa agus leictreachais a laghdú.

Cuireann siad réiteach siopa ilfhreastail ar fáil a thairgeann bealaí chun éifeachtúlacht fuinnimh do thithe a uasghrádú le comhairle maidir le deontais agus iasachtaí tí glasa.

Chun tuilleadh eolais a fháil, glaoigh isteach i bPost áitiúil, nó déan measúnú ar do theach saor in aisce ar líne ag https://anpost.com/greenhub. Is féidir leo suirbhé baile saor in aisce a sceidealú freisin.

An Post has a range of advice, finance and support for households that wish to upgrade their home with green energy and insulation to help reduce energy use for heating and electricity. They provide a one-stop shop solution that offers ways to upgrade your homes energy efficiency with advice on grants and green home loans.

For more information, call into local An Post, or assess your home for free online at https://anpost.com/greenhub . They can also schedule a free home survey.

Féach ar ár suíomh gréasáin le haghaidh tuilleadh nuachta.

See website for more news

moycullen.net/nuacht-news